Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ognisko

Wszyscy uczestnicy za udostępnienie środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych jak również Radzie Sołeckiej za zorganizowanie "Zakończenia wakacji 2010 w Grabczoku SERDECZNIE DZIĘKUJĄ !!!
Wersja XML