Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budownictwo


DOCXWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy.docx

DOCWNIOSEK O WYDANIE WYPISU WYRYSU.doc

DOCWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.doc

DOCWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W STUDIUM UWARUNKOWAŃ.doc

DOCWNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU.doc

DOCZGODA NA NADANIE - ZMIANĘ NAZWY ULIC.doc

Wersja XML