Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona środowiska - wzory dokumentów

DOCOswiadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości.doc

DOCWzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.doc

DOCWniosek o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie.doc

DOCwniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej.doc

Wersja XML