Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Stanu Cywilnego

 

Elektroniczny odpis aktów stanu cywilnego

PDFWniosek_o_wydanie_odpisu_aktu.pdf (102,63KB)

DOCWzór_pełnomocnictwo_do_dzialania_przed_organami_administarcji_publicznej.doc (16,00KB)

PDFWniosek_o_powrocie_do_nazwiska_noszonego_przed_zawarciem_małżeństwa.pdf (94,24KB)

PDFWniosek_o_wydanie_zaświadczenia_stwierdzającego_że_zgodnie_z_prawem_polskim_można_zawrzeć_małżeństwo_za_granicą.pdf (84,21KB)

PDFWniosek_o_wydanie_zaświadczenia_o_stanie_cywilnym.pdf (437,34KB)

DOCWpisywanie_do_polskich_ksiąg_stanu_cywilnego_aktu_małżeństwa_sporządzonego_za_granicą.doc (22,00KB)

DOCWpisywanie_do_polskich_ksiąg_stanu_cywilnego_aktu_urodzenia_sporządzonego_za_granicą.doc (21,50KB)

DOCWpisywanie_do_polskich_ksiąg_stanu_cywilnego_aktu_zgonu_sporządzonego_za_granicą.doc (21,00KB)

DOCWniosek_o_zmianę_imienia_i_nazwiska_osoby_niepelnoletniej.doc (16,00KB)

DOCWniosek_o_zmianę_imienia_i_nazwiska_osoby_pelnoletniej.doc (15,00KB)

Wersja XML