Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Stanu Cywilnego

 

Elektroniczny odpis aktów stanu cywilnego

PDFWniosek_o_wydanie_odpisu_aktu.pdf

DOCWzór_pełnomocnictwo_do_dzialania_przed_organami_administarcji_publicznej.doc

PDFWniosek_o_powrocie_do_nazwiska_noszonego_przed_zawarciem_małżeństwa.pdf

PDFWniosek_o_wydanie_zaświadczenia_stwierdzającego_że_zgodnie_z_prawem_polskim_można_zawrzeć_małżeństwo_za_granicą.pdf

PDFWniosek_o_wydanie_zaświadczenia_o_stanie_cywilnym.pdf

DOCWpisywanie_do_polskich_ksiąg_stanu_cywilnego_aktu_małżeństwa_sporządzonego_za_granicą.doc

DOCWpisywanie_do_polskich_ksiąg_stanu_cywilnego_aktu_urodzenia_sporządzonego_za_granicą.doc

DOCWpisywanie_do_polskich_ksiąg_stanu_cywilnego_aktu_zgonu_sporządzonego_za_granicą.doc

DOCWniosek_o_zmianę_imienia_i_nazwiska_osoby_niepelnoletniej.doc

DOCWniosek_o_zmianę_imienia_i_nazwiska_osoby_pelnoletniej.doc

Wersja XML