Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty dot. oświaty

Wzory dokumentów do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

PDFInformacje dot. dofinansowania młodocianych pracowników.pdf
PDFoświadczenie dla wspólnika spółki cywilnej.pdf
DOCwniosek-o-dofinansowanie-mlodocianego-1.doc
DOCzgloszenie-zawarcia-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem.doc
DOCOświadczenie o pomocy de minimis.doc
PDFOświadczenie pracodawcy w zakresie wypelnienia obowiazkow informacyjnych.pdf
XLSFormularz informacji.xls

Wersja XML