Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty dot. oświaty

Wzory dokumentów do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

PDFInformacje dot. dofinansowania młodocianych pracowników.pdf (75,98KB)
PDFoświadczenie dla wspólnika spółki cywilnej.pdf (30,02KB)
DOCwniosek-o-dofinansowanie-mlodocianego-1.doc (37,50KB)
DOCzgloszenie-zawarcia-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem.doc (27,00KB)
DOCOświadczenie o pomocy de minimis.doc (40,00KB)
PDFOświadczenie pracodawcy w zakresie wypelnienia obowiazkow informacyjnych.pdf (48,65KB)
XLSFormularz informacji.xls (118,50KB)

Wersja XML