Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walory przyrodnicze

Gmina Murów położona w północnej części powiatu opolskiego to leśne zagłębie województwa opolskiego z bogatą historią przemysłu hutniczego XVIII - XX wieku. Gmina leżąca w kompleksie Lasów Stobrawsko-Turawskich, objętych w 1988 roku ochroną prawną, tworzy obszar chronionego krajobrazu z dobrze zachowanymi zasobami dziedzictwa kulturowego. Gmina ze względu na pokaźne walory przyrodnicze oraz liczne atrakcje turystyczne jest dobrym miejscem wypoczynku strudzonych i zabieganych mieszkańców miast, poszukujących jakże ważnego wyciszenia i skupienia.

Turyści odwiedzający Gminę Murów zastaną, aż w 75% zalesiony teren chronionych Lasów Stobrawsko - Turawskich, który zbieraczom jagód, grzybów oraz borówek daje szerokie pole do popisu. Owy wskaźnik zalesienia jest najwyższym wskaźnikiem lesistości w województwie opolskim, a zarazem 3-krotnie wyższym od przeciętnej lesistości w całym kraju (27,5%) Gmina słynie z medialnej akcji promocyjnej ochrony borsuka, posiadając m.in. swoisty system oznakowania terenów przyleśnych, nawołujący kierowców do ochrony tego sympatycznego zwierzaka poprzez rozważną jazdę.
Ponadto obszar Gminy Murów w całości należy do utworzonego w 1999 r. Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, z którym gmina z udziałem m.in. uczniów lokalnego gimnazjum przeprowadza ciekawe projekty (przykładowa, wiosenna akcja sadzenia wierzby głowiastej na terenie sołectwa Zagwiździe) mające na celu zachowanie bioróżnorodności tego wyjątkowego obszaru.

Mapa Gminy Murów.jpeg


Galeria wybranych walorów przyrodniczych z terenów Gminy Murów:

 Autor zdjęć: Pracownik ds. funduszy unijnych i promocji Gminy Murów

 

Wersja XML