Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przerwa w dostarczaniu energii

Przerwa w dostarczaniu energii nastąpi u odbiorców zamieszkałych w Murowie w blokach tartacznych przy ul. Kolejowej, Dworcowej, Tartacznej, Robotniczej. Przerwa dotyczy również siedziby Urzędu Gminy Murów, OTL (tartak) oraz LAS.


tauron_luty2015.jpeg

Wersja XML