Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie ws. odtworzenia linii kolejowej

Tematem spotkania były kwestie związane z przywróceniem ruchu pociągów na linii kolejowej nr 301: Jełowa – Murów wraz z przebudową stacji Jełowa w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz możliwości przyspieszenia realizacji inwestycji przez PKP PLK.

Podczas spotkania ustalono, iż priorytetowym zadaniem będzie odtworzenie linii kolejowej Opole - Jełowa- Murów dla ruchu towarowego. Wstępnie założono, iż inwestycja rozpocznie się wiosną 2016r. a zostanie zakończona w połowie 2017 roku.

Przywrócenie ruchu towarowego na linii kolejowej Jełowa - Murów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach przebiegających przez gminę Murów, a także uchroni je przed zniszczeniem, usprawni również transport towarowy surowców i produktów tartaku Story Enso Wood Products Sp. z o.o w Murowie.

Wersja XML