Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spis powszechny

Oferty należy składać w terminie od 09.12.2010 r. do 17.12. 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Murowie - Sekretariatw kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego” lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Murowie
ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

PDFspis.pdf

Wersja XML