Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

AS

Projekt skierowany jest do Sołtysek i Sołtysów oraz przedstawicieli Rad Sołeckich pragnących zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami , zdobywaniem środków na projekty, ekonomii społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
Projekt obejmuje:
Wyjazdowe trzydniowe szkolenie na którym będzie poruszana tematyka związana z:
-komunikacja interpersonalna,
-możliwością współpracy w środowisku lokalnym,
-tworzenia partnerstw lokalnych,
-możliwości uzyskania dotacji w okresie projektowania 2007-2013 oraz elementy ekonomii społecznej.

Ponadto jednodniowe warsztaty na których będzie można praktycznie nauczyć się pisania wniosków, zarządzania projektem, oraz zapoznać się z obowiązującymi ustawami, możliwościami uzyskania dotacji.

Dzięki udziałowi w tym projekcie:
- nauczą się państwo pisania i zarządzania projektami finansowanymi m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- możliwości nawiązania partnerstw lokalnych z innymi gminami,


Udział w projekcie jest bezpłatny

Wersja XML