Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs plastyczny

W imieniu organizatora - Muzeum Wsi Opolskiej zapraszamy dzieci i młodzież naszej gminy do udziału w XX edycji konkursu plastycznego pt."MAJÓWKA W SKANSENIE MISTRZ - UCZEŃ 2015". Konkurs organizowany jest od 5 do 26 maja 2015r. 

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej na stałe wpisał się do kalendarza imprez Muzeum. W swej historii od jednodniowego spotkania plenerowego dzieci i młodzieży szkolnej rozwinął się do spotkań trwających niemal cały maj, zwiększając tym samym możliwość szerszego zapoznania młodego pokolenia ze zbiorami Muzeum. Konkurs spełnia ważną rolę w edukacji regionalnej dzieci i młodzieży szkolnej, jest też ważnym czynnikiem wychowania estetycznego.

Źródło: http://www.muzeumwsiopolskiej.pl

Więcej informacji na stronie organizatora: kliknij tutaj.


Brak opisu obrazka

Wersja XML