Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lider dla integracji

Projekt skierowany jest do Liderów Lokalnych chcących działać i zmieniać swoją miejscowość, okolice.
Liderzy nie muszą być z żadnej organizacji.
Przez projekt można:
poprawić integrację społeczności lokalnej z terenu Powiatu Opolskiego, wzmocnić liderów lokalnych w obszarze pisania projektów i zarządzania projektami, podnosić jakość życia i zwiększyć liczbę inicjatyw społecznych oraz zapobiegać wykluczeni społecznemu na terenach wiejskich.
Podczas projektu przeprowadzone zostaną warsztaty i szkolenia poruszające następujące zagadnienia:
komunikacja interpersonalna, pisanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ekonomia społeczna, negocjacje, integracja środowiska lokalnego, źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji społecznych oraz źródeł
wsparcia dla organizacji społecznych w miejscowościach wiejskich..
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wersja XML