Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Wójta Gminy Murów

Z uwagi na długotrwałą suszę i panujące obecnie upały oraz zwiększone pobory wody (chwilowe pobory dochodzą do 60 m3/godzinę) podjęto decyzję o zmniejszeniu ciśnienia wody w sieci wodociągowej na terenie Gminy Murów. W związku z powyższym, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do wody do celów spożywczych i bytowych, prosimy szczególnie w godzinach od 17°° - 22°° o rozsądne gospodarowanie wodą, a zwłaszcza ograniczenie zużycia do celów nawadniania ogródków działkowych i terenów zielonych.

Wersja XML