Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoła bez przemocy

W czwartek, 18.06.br po raz kolejny na terenie Gminy Murów zorganizowano Dzień Szkoły Bez Przemocy. W tym roku Dzień Szkoły Bez Przemocy odbył się w Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu przy współpracy zaprzyjaźnionych szkół podstawowych z Murowa i Starych Budkowic, pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Murowie.

Dzień Szkoły Bez Przemocy jest świętem wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się w budowanie szkoły, jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Celem organizatorów było również zintegrowanie społeczności uczniowskiej z poszczególnych szkół. W ramach tego dnia przeprowadzono prelekcje połączone z prezentacjami multimedialnymi na temat zjawiska agresji, przemocy i asertywności. Uczniowie w grupach wykonywali plakaty profilaktyczne, które zostały nagrodzone słodkimi upominkami.

W grupie klas V i VI szkół podstawowych przeprowadzili je pedagodzy Katarzyna Kuliczkowska, Sylwiusz Kuliczkowski i Teresa Thomas. Natomiast w grupie gimnazjalistów psycholog szkolny.

Następnie uczniowie uczestniczyli w wspólnych rozgrywkach sportowych m.in. piłki nożnej, piłki siatkowej, mega piłkarzyków oraz łucznictwie, oczywiście z zachowaniem zasad fair play. Największym zainteresowaniem cieszyły się mega piłkarzyki i łucznictwo. Uczniowie miło spędzili czas, nawiązując nowe znajomości i przyjaźnie.

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach.

Szczególne podziękowania składamy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Murowie za finansowe wsparcie.

Dzień Szkoły Bez Przemocy  to  kolejny dowód na to, że warto wspólnie działać na rzecz szkoły bezpiecznej i przyjaznej!

Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu

Fotorelacja:
 

 

Wersja XML