Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wirtualna wycieczka po Zagwiździu

W ostatnich tygodniach czerwca 2015r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu nie tylko walczyli o jak najlepsze oceny z poszczególnych przedmiotów szkolnych, ale również zbierali i gromadzili liczne dokumenty dotyczące wsi Zagwiździe. Ta dodatkowa praca to odpowiedź uczniów na ogłoszony przez Radę Sołecką w Zagwiździu konkurs, kierowany do uczniów naszej szkoły. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie multimedialnej prezentacji lub filmu o Zagwiździu, zgodnie z ustalonym przez sołectwo regulaminem konkurs.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali w swoich pracach przepiękne widoki najciekawszych miejsc wsi. Nie zapomnieli również o historii powstania tej miejscowości, jej zabytkach i licznych atrakcjach,  które czekają na gości przybywający do Zagwiździa.  Znaczną część z tych ciekawych miejsc uczniowie przedstawili za pomocą ciekawych filmików, umieszczonych w swoich pracach.

W dniu 22.06.2015 r. komisja powołana przez sołtysa wsi Zagwiździe, pana Piotra Gollenię, dokonała oceny prac. Zwycięską pracą okazał się film pt. „ZAGWIŹDZIE-sz z zachwytu!”, ucznia klasy IIIB, Artura Kiwus. Pozostałe prace uczniów naszej szkoły: Mireli Lubojańskiej, Mateusza Nanko, Wanesy Segiet, Moniki Nowak i Wiktorii Kiczmy zostały również bardzo ciekawie przygotowane i wysoko ocenione. Dlatego też ww. uczniowie także zostali nagrodzeni przez sołtysa.

Wszyscy wyróżnieni uczestnicy konkursu w dniu zakończenia roku szkolnego 2014/2015, z rąk pana Piotra Golleni, otrzymali dyplomy i stosowne nagrody.
W imieniu uczniów Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu serdecznie dziękuję panu sołtysowi za zorganizowanie ciekawego konkursu i nagrodzenie jego uczestników.

Zofia Nawrot, Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu

Fotorelacja:

 

Wersja XML