Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Murów w 2015r.

W związku z zakończeniem zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Murów – VI nabór” informujemy, iż z terenu Gminy Murów usunięto 12,51 Mg azbestu. Całkowita wartość zadania wyniosła natomiast 7.969,32 zł.

Finansowanie zadania:

a) dotacja Nrodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3.984,66 zł co stanowi 50% kosztów zadania

b) dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 2.789,26 zł co stanowi 35% kosztów zadania

c) beneficjenci końcowi - mieszkańcy 1.195,40 zł co stanowi 15% kosztów zadania.

 

Wersja XML