Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z przedstawicielami Stora Enso Wood Products Sp. z o.o.

W dniu 21.10.2015r. w Urzędzie Gminy Murów odbyło się spotkanie Wójta Gminy Murów, Pana Andrzeja Puławskiego, Radnego Gminy Murów, a zarazem Prezesa Klubu Sportowego Unia Murów, Pana Sebastiana Nowickiego z Prezesem Zarządu Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. (tartak Murów), Panem dr inż. Robertem Motała oraz Panią Anną Stachowicz – Public Relations Stora Enso. Spotkanie dotyczyło rozbudowy tartaku w Murowie, a zwłaszcza wzmożonego transportu, jak i składowania drewna na terenie Murowa oraz planów związanych z rozbudową infrastruktury sportowej w gminie.

Prezes Zarządu Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. wyjaśnił, że nieudogodnienia dla mieszkańców wynikające z rozbudowy tartaku są przejściowe, natomiast w trakcie następnych 3 tygodni zostanie zakończony etap asfaltowania placu wewnętrznego zakładu, gdzie składowane będzie w przyszłości drewno.

Prezes poinformował też o działaniach wspierających Wójta Gminy Murów w kwestii odtworzenia linii kolejowej relacji Jełowa - Murów. Pan Motała przyznał, że transport kolejowy rozwiązałby utrudnienia komunikacyjne na drogach Gminy Murów.

Tematem spotkania była także współpraca Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. z samorządem, jak i społecznością lokalną dążąca m.in. do rozwoju bazy sportowej na terenie Murowa (KS „Unia Murów”). Strony spotkania umówiły się na kolejne spotkanie, gdzie przedstawiona zostanie konkretna propozycja współpracy.

Informujemy, iż na wcześniejszym spotkaniu (początek października 2015) Wójt Gminy Murów wystąpił do Prezesa Zarządu Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. o wsparcie finansowe budowy pełnowymiarowej sali sportowej w Zagwiździu. Zarząd Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. Przychylił się do prośby Wójta i przyznał Gminie Murów wsparcie finansowe w wysokości 160.00,00zł podzielonych na 2 roczne transze.

Wersja XML