Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedłużenie terminu składania arkuszy do LGD

W imieniu LGD Stobrawski Zielony Szlak przypominamy o możliwości składania propozycji projektów, które wpiszą się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz informujemy o przedłużeniu terminu składania arkuszy pomysłów do 10.11.2015r. Propozycje mogą składać osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe.

Wypełnione arkusze należy przesłać na adres LGD Stobrawski Zielony Szlak - drogą mailową na adres: lgd@stobrawskiszlak.pl lub pocztową na adres: Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój (budynek Urzędu Gminy).

Informacja dla przedstawicieli sołectw Gminy Murów:

Arkusze pomysłów i składane z nimi propozycje projektów zostaną ujęte w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD Stobrawski Zielony Szlak. Propozycje na realizację przykładowo projektu montażu małej infrastruktury sportowej w formie siłowni zewnętrznych muszą mieć swoje odzwierciedlenie zarówno w zaktualizowanych przez Rady Sołeckie Planach Rozwoju Miejscowości, jak i aktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Murów, aby mogły zostać realizowane dzięki środkom unijnym pozyskanym z LEADERA (PROW 2014-2020) przez LGD Stobrawski Zielony Szlak.

Arkusz pomysłu do pobrania w wersji dokumentu word:
DOC2015 Arkusz pomysłów (1).doc (442,50KB)

Wypełnij arkusze pomysłów!.jpeg

Wersja XML