Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Murów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”
i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Murów, do wnoszenia propozycji, w terminie od 3. do 11. listopada br., na adres: ug@murow.pl.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Projekt Programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok", na „Formularzu zgłoszenia opinii”. Konsultacja umożliwi wszystkim zainteresowanym organizacjom wypowiedzenie się w wyżej wymienionej sprawie. Jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą zostać uwzględnione w procesie konsultacji.

PDFprojekt Programu WspółpracyGminy Murów z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.pdf
DOCFormularz zgłoszenia opinii.doc

Wersja XML