Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Książki naszych marzeń

Gmina Murów jako organ prowadzący szkoły, otrzymała wsparcie finansowe  w wysokości 2 600,00 zł w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży  – „Książki naszych marzeń”.

Środki zostaną przeznaczone dla:

•          Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie – 1 300,00 zł
•          Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach – 1 300,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 3 250,00 zł, z czego wkład własny Gminy Murów to 650,00 zł. Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Książki do bibliotek szkolnych zostaną zakupione do 31 grudnia 2015r. Podstawowym celem programu jest trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, rozbudzanie ciekawości młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością oraz inspirowanie do twórczego działania.

images.jpeg

Wersja XML