Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta eksperta

We wtorek, 17.11.2015 r. gościliśmy w sołectwie Zagwiździe dr Konrada Czapiewskiego - naukowca z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk z Warszawy. Wspólnie z ekspertem grono osób zaangażowanych w przygotowanie sołectwa Zagwiździe do partycypacji w Sieci Najciekawszych Wsi przeprowadzono wizję lokalną oraz opracowano plan działania. 

Opracowanie planu działania jest nieodzownym krokiem w przygotowaniu sołectwa w taki sposób, aby zakwalifikować wioskę do następnego etapu zbliżającego do statusu pełnowartościowego członka Sieci Najciekawszych Wsi.

Informacje na temat Sieci Najciekawszych Wsi:

A. Źródło: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW)

Sieć Najciekawszych Wsi - koncept mający swą genezę we wzorcach  funkcjonowania w Europie i świecie sieci Najpiękniejszych Wsi – najcenniejszych pod względem dziedzictwa kulturowego i krajobrazu wiejskiego reprezentantów danego regionu lub kraju. Funkcjonowanie sieci pozwala na kultywowanie wiejskości i zachowanie owego dziedzictwa w harmonii z turystycznym profilem rozwoju. Efektem jest rozpoznawalny i markowy produkt turystyczny – oferta pobytu w miejscowościach o podobnym poziomie bardzo wysokiej atrakcyjności. Na straży jakości tej oferty stoi system certyfikacji potwierdzający spełnianie kryteriów uczestnictwa w sieci (organizowany przez podmiot skupiający uczestników sieci).
Więcej na stronie KSOW: kliknij tutaj.


B. Źródło: Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW):

Koncepcja Sieci Najciekawszych Wsi opiera się na następujących filarach:

 1. Warunkiem jest jednak, aby zasoby materialne wsi, (jakość wiejskiej przestrzeni oraz infrastruktura pobytu i udostępnienia walorów) zdecydowanie przewyższały krajową przeciętność.
 2. W latach 2013-2014 kompletowano pulę potencjalnych uczestników sieci. Na podstawie kwerendy wojewódzkich konserwatorów zabytków i ekspertów wytypowano ok. 230 miejscowości z całej Polski.
 3. Pierwsze oceny potencjału miejscowości do uczestnictwa w Sieci wykonano w ramach regionalnych programów wdrożeniowych - w województwie opolskim ocenie poddano 13 wsi, a w woj. śląskim 4.
 4. Na wniosek PSORW – przyszłego operatora sieci, w 2015 roku zrealizowano projekt „Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi”, finansowany przez FAPA. Oceniano potencjał uczestnictwa w sieci 50 miejscowości ze wszystkich województw.

  Więcej na stronie PSORW: kliknij tutaj.


Fotorelacja: stanowisko ds.funduszy unijnych i promocji
 

 

Wersja XML