Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Gminy Murów

W czwartek 26.11.2015r. o godz. 10.00 w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagwiździu nad remizą OSP odbyła się XIII sesja Rady Gminy Murów.

Wersja XML