Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowisko Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe, jako organizacja zrzeszająca ponad 40 samorządowców z terenu województwa opolskiego i śląskiego, wyraża sprzeciw wobec inicjatywy Prezydenta Miasta Opola uraz Uchwały Nr XVIII/320/15 Rady Miasta Opola w sprawie zmiany granic miasta, uznając je za nieuzasadnione w aspekcie wzrostu potencjału rozwojowego Aglomeracji Opolskiej i niepotrzebnie zaburzające właściwe funkcjonowanie wspólnot samorządowych gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komrachcice, Prószków, Turawa i Opole.

Brak opisu obrazka

Wersja XML