Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie dla grup producentów rolnych

W czwartek, 17.12.2015r. w sali im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego (Ostrówek) w Opolu odbędzie się spotkanie dla grup producentów rolnych. W programie spotkania, które rozpoczyna się o godz. 12:00 m.in.: zmiany wynikające z ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wersja XML