Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wycieczka z Rozmierzy

W czwartek, 19.05.2016 r. gościliśmy w sołectwie Zagwiździe 50-osobową grupę mieszkańców Rozmierzy i Izbicka. Spotkanie zorganizowano w ramach współorganizacji wyjazdu integracyjnego Klubu Seniorów i czlonków lokalnych kół DFK z Rozmierzy i Izbicka oraz Klubu Seniorów z Zagwiździa. Uczestnicy spotkania wysłuchali w salce parafialnej i w kościele parafialnym wykładów i prelekcji, a po poczęstunku przystąpili do zwiedzania atrakcji turystycznych Zagwiździa.

W ramach współpracy gminy z Klubem Seniora i kołem DFK z Rozmierzy i Izbicka przy dużym wkładzie i pomocy ze strony Pań z Klubu Seniora z Zagwiździa zorganizowano w tym dniu spotkanie pełne pozytywnych wrażeń i emocji. W ładnie ozdobionej i przygotowanej przez nasze Panie z salce parafialnej powitano przyjezdnych i poznawano się przy lokalnych wypiekach, kawie i herbacie.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Murów kierując serdeczne słowa do wszystkich zebranych, zachęcając do podejmowania w przyszłości podobnych inijcatyw, dzięki którym ludzie z naszego regionu poznawają siebie i wymieniają wrażeniami, doświadczeniami. Słowa podziękowania za gorące powitanie przekazała w imieniu wszystkich gości Sołtys Rozmierzy - pani Róża Willim oraz przedstawicielka z Izbicka. Następnie pani Maria Kania, pracownik Urzędu Gminy Murów ds. funduszy unijnych i promocji wygłosiła wykład odnośnie historii XVIII i XIX wiecznej kolonizacji fryderycjańskiej naszych terenów, nawiązując do teraźniejszości, opowiedziała również o tożsamości i obyczajowości mieszkańców dzisiejszego Zagwiździa.

Kolejnym punktem programu był ciekawy wykład ks. dr Alfreda Skrzypczyka w kościele prafialnym. Proboszcz przybliżył gościom historię powstania kościoła parafilanego i Ogrodu Botanicznego. Wtajemniczył też gości w symbolikę elementów wewnętrznego wystroju świątyni. Następnie wszyscy udali się do Ogrodu Botanicznego, tam podziwiano licznie kwitnąca rododendrony i inne ozdobne rośliny. 

W kompleksie zabytkowej Huty Żelaza Wójt Puławski opwiedział uczestnikom spotkania jak dzięki lat starań i pracy społecznej mieszkańców gminy doprowadzono zabytkowy obiekt do dzisiejszej społeczno-kulturalnej użyteczności. Goście zwiedzili Regionalną Salę Muzealną i pozostałe budynki kompleksu. Żegnając się, zaprosili wszystkich również w swoje strony.

Relacja uczestników wycieczki na łamach strony TSKN: kliknij tutaj.

Fotorelacja:

 

 

 

Wersja XML