Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuletyn Witryny Wiejskiej

Witryna Wiejska, portal dla społeczności lokalnych na terenach wiejskich w tym miesiącu informuje o zasadach udzielania dotacji dla jednostek OSP oraz jakie świadczenia przysługują poszkodawanym strażakom. Ponadto w biuletynie zawarto informacje, które obowiązują osoby prowadzące jednoosobową firmę po nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jak i uproszczenia dotyczące nowo zakładanych stowarzyszeń po nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach. Zapraszamy do lektury.

Link do strony biuletynu: http://witrynawiejska.org.pl/
0716ww.jpeg

Wersja XML