Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja odnośnie jakości wód do spożycia

Informuję się, że woda z ujęcia Stacji Uzdatniania Wody w Starych Budkowicach na podstawie przeprowadzonego badania w dniach od 27.06 do 29.06.2016 r. jest przydatna do spożycia i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badanie przeprowadziła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu na zlecenie PROWOD Spółka z o.o.

Wyniki badań w formacie pdf do pobrania:

PDFsprawozdania - Stare Budkowice.pdf (707,76KB)

Wersja XML