Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Murów w 2016 r.

W związku z zakończeniem zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Murów – VII nabór” informujemy:

 

1.      Usunięto 3,37 Mg azbestu.

 

2.      Całkowita wartość zadania wyniosła 1754,46 zł

 

3.      Finansowanie zadania:

 

a) dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 877,23 zł co stanowi 50% kosztów zadania

b) dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 614,06 zł co stanowi 35% kosztów zadania

c) beneficjenci końcowi - mieszkańcy 263,17 zł co stanowi 15% kosztów zadania.

Wersja XML