Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Murów

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MURÓW

w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

Na podstawie z art. 5 ust. 1 pkt. 2, ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250, poz. 1020).

 

Wójt Gminy Murów

ZAWIADAMIA,

że w ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w 2015 roku oddano do użytkowania odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Budkowice. W związku z tym zawiadamia się, że właściciele nieruchomości położonych wzdłuż dróg w których ułożona jest sieć kanalizacji sanitarnej tj. ul. Zagwiździańska, ul. Opolska, ul. Gburska oraz przysiółek Morcinek, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. W tym celu została sporządzona dokumentacja techniczna, która jest dostępna w Urzędzie Gminy Murów. Ustala się termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W przypadku nie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nastąpi wszczęcie postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku w trybie administracyjnym na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250, poz. 1020) i Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, poz. 868, poz. 996).

            Informacje oraz dokumentację w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej można uzyskać w Urzędzie Gminy Murów w pokoju nr 16, Murów, ul. Dworcowa 2, tel. 77/42 14 034 wew. 118 w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                Wójt
                                                                                                   /-/ Andrzej Puławski

JPEGOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MURÓW.jpeg

Wersja XML