Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Porozumienie „Solidarni w obliczu zagrożeń”

We wtorek, 18.10.2016 r. Gminy Aglomeracji Opolskiej, w tym Gmina Murów, podpisały unikatowe na skalę kraju porozumienie „Solidarni w obliczu zagrożeń”. Sygnatariusze porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń” podjęli się współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych. Uznając wagę współpracy na wypadek powstania zjawisk ekstremalnych, które swym zasięgiem wykraczają poza teren jednego z Partnerów lub przewyższają jego możliwości do samodzielnego prowadzenia działań zdecydowali się na podjęcie wspólnych działań. 

Do podstawowych założeń ww. porozumienia należą:
–    solidarna pomoc wszystkich Partnerów w sytuacji wystąpienia zagrożenia,
–    poprawa systemu zarządzania sytuacją podczas zdarzeń ekstremalnych,
–    udoskonalenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności,
–    poprawa wyposażenia w zasoby materiałowe i sprzętowe Partnerów na wypadek zdarzeń ekstremalnych,
–    poprawa infrastruktury wykorzystywanej podczas zdarzeń nadzwyczajnych,
–    poprawa wymiany informacji podczas sytuacji kryzysowej,
–    zintensyfikowanie edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego zachowania się  na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.

Zawarte porozumienie jest pierwszym tego typu partnerstwem w skali całego kraju. Ponadto śmiało można powiedzieć, że stanowi urzeczywistnienie zapisów projektu ustawy poświęconej ochronie ludności i obronie cywilnej. Jego realizacją żywo zainteresowana jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Więcej informacji na stronie internetowej Aglomeracji Opolskiej: kliknij tutaj.

Brak opisu obrazka
 

Wersja XML