Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zjazd Zarządu Powiatowego OSP RP w Opolu

W sobotę, 22.10.2016 r. odbył się Zjazd Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu. Zebranie w trakcie, którego delegaci i przedstawiciele trzynastu gmin powiatu opolskiego podejmowali uchwały oraz przyjmowali wnioski, a także wybierali nowe władze na najbliższe pięć lat odbyło się w strażnicy OSP Sławice (gmina Dąbrowa). Nowym Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego został Wójt Andrzej Puławski, a Członkiem Zarządu druh Paweł Lorenc.

Druh Andrzej Puławski został również wybrany na przedstawiciela do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu.

Na zjeździe było poruszanych wiele, ważnych spraw dla druhów ochotników. Nowy prezes poruszył m.in. sprawę większego zaangażowania na rzecz włączenia młodych w ruch strażacki oraz doposażenia jednostek w nowoczesny sprzęt.

 

 

Wersja XML