Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Wójta Gminy Murów

Wójt Gminy Murów informuje, że pojemniki z  popiołem będzie można wystawiać od  stycznia 2017 r. zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów jaki będzie obowiązywał w 2017 r. Odbiór pojemników z popiołem będzie odbywał się w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez ponoszenia przez mieszkańca dodatkowych kosztów).

Segregacja popiołu jest dobrowolna. Kto nie zgłosi chęci odrębnej segregacji popiołu w okresie od kwietnia do października, popiół powinien umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.

Pojemnik na popiół należy nabyć we własnym zakresie.

 

                                                                        Wójt Gminy Murów

                                                                                    /-/

                                                                           Andrzej Puławski

Wersja XML