Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ocena jakości wody w III kwartale 2016 r. - Radomierowice

W związku z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) na podstawie sprawozdań z 19.08.2016 r. nr 1194-1196/W/S/OL/16 z badania jakości wody z 17.08.2016 r. wykonanego przez Prowod Sp. z o.o., ul. Kośnego 3, 46-020 Czarnowąsy na wodociągu publicznym Radomierowice stwierdza się, że woda w badanym zakresie jest przydatna do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu.

Plik w wersji pdf do pobrania:
Brak opisu obrazka

Wersja XML