Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja Mikołajki w Gminie Murów

Po raz trzynasty w Gminie Murów organizowana jest zbiórka darów na paczki, które zostaną przekazane przez Mikołaja i jego pomocników podopiecznym Domu Dziecka w Chmielowicach, potrzebującym z Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Zopowych oraz mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach. Zbiórka prowadzona jest do piątku, 09.12.2016 r. we wszystkich sklepach spożywczych, jednostkach OSP, bibliotekach oraz placówkach oświatowych w gminie.


Treść apelu do potencjalnych darczyńców:
 

A P E L

         Na prośbę dzieci z Domu Dziecka w Chmielowicach i Domu Samotnej Matki w Zopowej oraz chorych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach, proszę wszystkich ludzi Wielkiego Serca o pomoc w zorganizowaniu prezentów na dzień Św. Mikołaja.

          Obecnie w Domu Dziecka w Chmielowicach przebywa 15 dzieci, w Domu Samotnej Matki 13 dzieci w wieku od 2 do 16 lat, a także w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach 120 osób trwale chorych – upośledzonych w różnym wieku, wszystkie natomiast na etapie rozwoju dziecka. 

            We wszystkich sklepach na terenie gminy zbierane będą dary w specjalnie oznakowanych miejscach, a także w remizach OSP, w bibliotekach w Murowie, Starych Budkowicach
i Zagwiździu, a także w placówkach oświatowych.

            Prosimy o darowanie: książek, przyborów szkolnych, środków czystości, artykułów spożywczych (trwałych), odzież (w miarę możliwości nowej), zabawek, a przede wszystkim słodyczy, z których zostaną zrobione paczki.

            Ostateczny termin zbiórki darów dla darczyńców indywidualnych to piątek, 09.12.2016 r. w godz. od 18:00 do 19:00, a miejsce zbiórki w tym dniu to remiza strażacka OSP w Zagwiździu.

      

Każdy z nas ma serce, które kocha dzieci, szczególnie te najbardziej pokrzywdzone przez los.

Proszę Was, pomóżmy im, niech te dzieci przeżyją radość, niech wiedzą, że nie są same.

 

Wszystkim Darczyńcom - serdeczne Bóg zapłać
Andrzej Puławski

Brak opisu obrazka

 


 

Wersja XML