Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowski Budżet Obywatelski

Trzy miliony złotych wyniesie realizowany po raz pierwszy w naszym regionie Marszałkowski Budżet Obywatelski, który umożliwia mieszkańcom województwa opolskiego decydowanie o tym, na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. Zadania z zakresu m.in. sportowego, kulturalnego, prospołecznego, turystycznego można zgłaszać od 13 lutego do 10 marca 2017 r.

Wszystkie, istotne informacje na stronie: kliknij tutaj.

Zgłosić można każdą inicjatywę obywatelską, która przyczyni się do rozwoju województwa, w szczególności zadnia o charakterze:

Zadanie zgłaszamy przy pomocy formularza, osobiście lub listownie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Do formularza należy dołączyć listę podpisów. Do zgłoszenia zadania powiatowego potrzeba 50 podpisów, a do subregionalnego 100 podpisów.

Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec województwa opolskiego, który skończył 16 lat.

Realizacja zadań odbędzie się w podziale na 5 subregionów:

mapa.png

 

Wersja XML