Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania  z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia na rok 2017: W dniu 24 stycznia 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia na rok 2017. Na realizację w/w zadania dotację w wysokości 130.000,00 zł. otrzyma Caritas Diecezji Opolskiej 45-010 Opole ul. Szpitalna 5a.
 

Wójt

/-/ Andrzej Puławski

Wersja XML