Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Laur Umiejętności i Kompetencji 2017

W ubiegły piątek, 27.01.2017 r. podczas uroczystej gali Laurów w filharmonii opolskiej, Wójt Gminy Murów, p. Andrzej Puławski został uhonorowany Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Rokrocznie Opolska Izba Gospodarcza nagradza menedżerów, firmy i instytucje, które przyczyniają się rozwoju regionu i jego dobrego wizerunku. Wójt Gminy Murów został nagrodzony m.in. za inicjowanie współpracy z przedsiębiorstwami i zakładami pracy, wspierając ich rozwój.

Do przyznania prestiżowej nagrody przyczyniły się ponadto wieloletnie starania o odtworzenie linii kolejowej relacji Jełowa - Murów, która w znacznym stopniu przyczyniłaby się do bardziej bezpiecznego i ekologicznego transportu wyprodukowanych w gminie dóbr i materiałów.

Kapituła Laurów przytacza w swojej decyzji również realizację inwestycji przy wykorzystaniu środków pozabudżetowych (zewnętrznych): kolejne etapy kanalizowania gminy - m.in. budowa tranzytu kanalizacyjnego z Zagwiździa do Starych Budkowic za kwotę 3.380.320,85zł z dofinansowaniem unijnym w kwocie 2.019.398,52zł, remonty dróg ze środków FOGRu, starania o zwodociągowanie miejscowości Święciny oraz ochrona dziedzictwa kulturowego w ramach RPO WO. Do ważnych inwestycji współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości około 70% wartości zadania należy budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Zagwiździu, która ma zostać rozpoczęta w 2017 roku.

Pan Puławski wyróżniony został również za aktywną działalność społeczną i następujące pełnione funkcje: Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Opolu, Wiceprzewodniczący Rady Opolskich Parków Krajobrazowych.

Do tej pory za działalność samorządową Wójt Andrzej Puławski został uhonorowany „Złotą Spinką” oraz tytułem „Animatora Kultury” woj. opolskiego.

Motto, którym kieruje się w swojej działalności pan Puławski to „rozwój gminy – dobro mieszkańców”.

Galeria zdjęć:  

 

 

Wersja XML