Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu - sport

W dniu 31 stycznia 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Murów na 2017 rok pt. „Organizowanie zawodów i rozgrywek piłki nożnej drużyn z Gminy Murów, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne, upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu”.

Na realizację w/w zadania dotację otrzyma: „Gminne  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Murowie” w wysokości 100.000,00 zł.
Słownie: sto tysięcy złotych

Wójt

/-/ Andrzej Puławski

Wersja XML