Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Portal Ogłoszeń ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planuje z dniem 18.03.2017 r. uruchomić Portal Ogłoszeń ARiMR, który ma służyć realizacji zasady konkurencyjności przy wyborze dostawców usług, towarów i robót. Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej przyznawanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji  w załączonym piśmie ARiMR: PDFPortal Ogłoszeń ARiMR.pdf (657,02KB)

arimr.jpeg

Wersja XML