Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sporządzenie Planu Odnowy Miejscowości

W okresie od września do października mieszkańcy sołectwa Grabice oraz przysiółków - Kęszyce i Święciny sporządzili na spotkaniach roboczych "Plan Odnowy Miejscowości Grabic, Kęszyc i Święcin na lata 2016-2024". Przygotowany plan został przyjęty większością głosów mieszkańców i zatwierdzony uchwałą zebrania wiejskiego. Wspomniany plan zawiera opisy miejscowości, ich rysy historyczne oraz ważny dla mieszkańców rozdział "Planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną.

Wgląd do "Planu Odnowy Miejscowości Grabic, Kęszyc i Święcin na lata 2016-2024": kliknij tutaj.

Brak opisu obrazka

Wersja XML