Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publikacje, wystąpienia i wzmianki

 • Prezentacja naszych sołectw podczas spotkania liderów odnowy wsi

  Brak opisu obrazka
  Podczas dwudniowego spotkania liderów odnowy wsi w Grodźcu w dniach 10 i 11.02.2017 r. sołectwo Nowe Budkowice zaprezentowało projekt zagospodarowania zielonego zakątka wsi – UZKA, natomiast Zagwiździe, jako Najpiękniejsza Wieś Opolska roku 2015 było przedmiotem dobrych praktyk podczas wykładu dr Krzysztofa Badora. Fotorelacja ze spotkania w dalszej części ogłoszenia.
  Data publikacji: 15-02-2017 08:49
 • Udział w targach turystycznych AGROTRAVEL 2016

  Brak opisu obrazka W piątek 08.04.2016 r. delegacja reprezentująca Gminę Murów, w szczególności sołectwo Zagwiździe wzięła udział w konferencji pt. „Sieć Najciekawszych Wsi nową jakością w turystyce wiejskiej”, którą zorganizowano podczas VIII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016 w Kielcach. W trakcie targów na stoisku LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprezentowano również ofertę turystyczną naszej Gminy.
  Data publikacji: 12-04-2016 14:38
 • Spotkanie pt."Bioróżnorodność skarbem Opolszczyzny"

  Brak opisu obrazka W czwartek 28.01.2016 r. podczas spotkania pt. „Bioróżnorodność skarbem Opolszczyzny" w Dylakach wprowadzającym w tematykę dwuletniego projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO) i jego partnerów sołectwo Zagwiździe w wykładzie dr Badory z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego zostało ujęte jako przykład dobrych praktyk w ramach ochrony krajobrazu i wykorzystania naturalnych zasobów przyrodniczych miejscowości.
  Data publikacji: 02-02-2016 12:10
 • Udział w konferencji i dobre praktyki

  Brak opisu obrazka W piątek, 06.11.2015 r. Gmina Murów wraz z delegacją reprezentującą sołectwo Zagwiździe wzięła udział w konferencji inaugurującej projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. W ramach dobrych praktyk zaprezentowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska przedstawiono kampanię Gminy Murów promującą ochronę borsuka w ramach akcji „Borsuk – proszę zwolnij” oraz popularnego już Wojewódzkiego Biegu Przełajowego o Puchar Borsuka.
  Data publikacji: 12-11-2015 12:16
 • Wizyta eksperta

  Brak opisu obrazka We wtorek, 17.11.2015 r. gościliśmy w sołectwie Zagwiździe dr Konrada Czapiewskiego - naukowca z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk z Warszawy. Wspólnie z ekspertem grono osób zaangażowanych w przygotowanie sołectwa Zagwiździe do partycypacji w Sieci Najciekawszych Wsi przeprowadzono wizję lokalną oraz opracowano plan działania. 
  Data publikacji: 20-11-2015 08:07
 • Nowy folder promocyjny LGR

  Brak opisu obrazka Miło jest nam poinformować, iż stowarzyszenie LGR "Opolszczyzna" w ramach współpracy z gminami partnerskimi wydała nowy folder promocyjny pt. "Dobre praktyki wykorzystania środków z PO RYBY 2007-2013 na obszarze terenów zależnych od rybactwa Lokalnej Grupy Rybackiej "Opolszczyzna". Projekty z terenu Gminy Murów można znaleźć na stronie 16/17.  
  Data publikacji: 25-11-2014 08:50
 • Publikacja NID

  Brak opisu obrazka We wtorek, 25.11.2014r. Gminę Murów odwiedziła pani dr Iwona Liżewska – kierownik Oddziału Terenowego NID w Olsztynie w celu przeprowadzenia wywiadu z Wójtem Gminy Murów, panem Andrzejem Puławskim oraz ks. proboszczem dr Alfredem Skrzypczyk odnośnie materiału, składającego się na planowaną publikację nt. najciekawszych obiektów zabytkowych w kraju, wyróżnionych w konkursie „Zabytek Zadbany”.  
  Data publikacji: 27-11-2014 08:01
 • Artykuł nt. gminy Murów

    Brak opisu obrazka Zapraszamy do zapoznania się z obszernym artykułem nt. gminy Murów pt. "Szlakiem dziedzictwa kulturowego wzdłuż gminy Murów". Artykuł został sporządzony na zaproszenie redakcji strony internetowej Witryna Wiejska i stanowi charakterystykę gminy pod względem zasobów historyczno-kulturowych i walorów przyrodniczych.  
  Data publikacji: 01-07-2013 09:51
Wersja XML