Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody

Wójt Gminy Murów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody w Urzędzie Gminy w Murowie. Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 pok. 11 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska” lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46 – 030 Murów w terminie do dnia 19.05.2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). 

Treść ogłoszenia w formacie pdf do pobrania:
PDFogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-pracy-stanowisko-ds-rolnictwa-lesnictwa-i-ochrony-srodowiska.pdf (128,63KB)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
PDFkwestionariusz-osobowy.pdf (49,91KB)

Wersja XML