Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie nr 3/2017/G z dnia 15.05.2017 o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak projektu grantowego pod nazwą akcje edukacyjne i integracyjne

Zarząd Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak, realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków. Ogłoszenie nr 3/2017/G  tyczy się naboru działań podnoszących wiedzę mieszkańców LGD szczególnie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu lub działań zachęcających do uczestnictwa w życiu społecznym w szczególności osoby z grup defaworyzowanych lub wykluczonych określonych w LSR.

Więcej informacji na stronie organizatora naboru: kliknij tutaj.

Wersja XML