Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat rolniczy dotyczący zwalczania agrofagów na plantacjach kukurydzy

Opolski Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu udostępnia komunikat rolniczy dotyczący zwalczania agrofagów na plantacjach kukurydzy. Więcej informacji w dalszej części ogłoszenia.

Plantacjom kukurydzy zagraża omacnica prosowianka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania omacnicy prosowianki na plantacjach kukurydzy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Więcej informacji do pozyskania poprzez link Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa: kliknij tutaj.

Komunikat rolniczy do pobrania w wersji pdf:
PDFOmacnica prosowianka.pdf (25,80KB)

logo.png

Wersja XML