Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ocena jakości wody w ramach wstępnego monitoringu promieniotwórczego

Informuję się, że na podstawie przeprowadzonych przez Prowod Sp. z o.o. sprawozdań z dnia 14.07.2017 r. i 6.09.2017 r. odnośnie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych, woda pobrana z wodociągu publicznego Radomierowice oraz wodociągu publicznego Budkowice Stare, przydatna jest do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Próbki zostały pobrane w studni, ich zakres obejmował oznaczenia na zawartość radonu, izotopów radu oraz trytu.

Przypominamy, iż wodociąg publiczny  Budkowice Stare obejmuje następujące miejscowości: Dębiniec, Stare Budkowice, Nowe Budkowice, Kały, Zagwiździe, Murów, Grabczok, Morcinek, Wojszyn i Czarna Woda. Natomiast wodociąg publiczny Radomierowice tyczy się miejscowości Radomierowice, Młodnik, Grabice i Bukowo.

Pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu do wglądu w wersji .pdf:
PDFStare Budkowice.pdf
PDFRadomierowice.pdf

 

Wersja XML