Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Prowod Sp. z o.o. odnośnie przeglądów sieci kanalizacyjnej

Prowod Spółka z o.o. prowadzi przeglądy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Murów. Celem przeglądów jest sprawdzenie stanu sieci oraz wyeliminowanie przyłączeń wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej. Prowod Spółka z o.o. apeluje do mieszkańców, którzy podłączyli odpływy wody opadowej z dachów bądź terenów działek (np. drenaże) do kanalizacji sanitarnej, aby jak najszybciej odłączyli te instalacje i trwale odcięli przyłącza do sieci kanalizacyjnej.
Wykrycie takiego przyłączenia skutkuje naliczeniem odszkodowania za zrzut ścieków deszczowych, a władający nieruchomością ma obowiązek, w krótkim czasie odłączyć dopływ wody deszczowej lub gruntowej do kanalizacji sanitarnej. Przy nieuzasadnionej zwłoce w wykonaniu odłączenia, nielegalne przyłączenie jest zgłaszane na policję, co grozi znaczną grzywną, nawet do 10.000,00zł.

Brak opisu obrazka

Wersja XML