Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabytkowa Huta Żelaza w Zagwiździu RPO WO 2014-2020

Budynek magazynu młotowni w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu

Jest to najstarszy zachowany budynek w kompleksie Kluczborskiej Huty (Kreuzburger Hütte). Został wybudowany w 1802 r. i wchodził w skład zespołu zabudowań huty powstałej w połowie XVIII w. jako jeden z ważnych ośrodków ówczesnego przemysłu metalurgicznego w Królestwie Prus. Znajduje się w sąsiedztwie młotowni, oddzielony od niej kanałem roboczym. Został odbudowany przez Społeczny Komitet Odbudowy Zabytków w Zagwiździu w latach 1986-89.

Budynek utrzymany w stylu klasycystycznym, na planie prostokąta, z wysokim dachem naczółkowym. Elewacje boczne pięcioosiowe, elewacje ścian szczytowych dwuosiowe. W płytkich wnękach okna zamknięte półkoliście. Wewnątrz zachowana maszyna o napędzie wodnym do obróbki wyrobów żeliwnych zwana nożycami oraz żeliwna forma do profilowania.

W znajduje się budynku Regionalna Sala Muzealna prezentująca wytwory Kluczborskiej Huty, miejscowe tradycje przemysłowe oraz dawne przedmioty codziennego użytku. Obiekt wielokrotnie nagradzany na szczeblu regionalnym i krajowym.

W ramach projektu wykonano kompleksową konserwację budynku, wymianę pokrycia dachowego, renowację oryginalnej stolarki okien i drzwi, wymianę drewnianego wału koła napędowego.

Możliwość zwiedzania od 1 maja do 31 października w każdą niedzielę od godziny 14:00 do 20:00. W innych terminach po ustaleniu z Urzędem Gminy Murów (tel. 77 421 40 34 wew. 106) lub panem Andrzejem Puławskim (tel. 501 256 378).

 

 

 

 

W ramach zadania pn. "Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu" przewidziano w ramach zakresu rzeczowego m.in.:

Zadanie będzie realizowane przez Gminę Murów.
Obiekt po realizacji projektu będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, a także poprzez zamieszczenie w nim informacji o zabytku w formach przyjaznych osobom niepełnosprawnym, w tym niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

Postęp prac:

 1. W dniu 6.09.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu

 2. W dniu 21.10.2017 r. upłynął dzień składania ofert. Wpłynęła 1 oferta.

 3. W dniu 28.09.2017 r. unieważniono postępowanie z racji na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 4. W dniu 4.10.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu –II przetarg

 5. W dniu 19.10.2017 r. upłynął dzień składania ofert. Wpłynęła 1 oferta.

 6. W dniu 27.10.2017 r. unieważniono postępowanie z racji na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
   

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Wersja XML