Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konserwacja ołtarza głównego - kościół pw. NSPJ w Zagwiździu RPO WO 2014-2020

Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu

Zagwiździe to wieś w gminie Murów, ok. 28 km od Opola. Powstała w połowie XVIII w. jako kolonia Friedrichsthal przy Kluczborskiej Hucie (Kreuzburger Hütte), ważnym ośrodku przemysłu metalowego doby fryderycjańskiej.

Kościół został wzniesiony w latach 1920-21, ze względu na rosnące potrzeby ludności katolickiej kolonii fryderycjańskich w północnej części powiatu opolskiego. Od 1924 r. uzyskał status kościoła parafialnego, a od 1944 r. stał się siedzibą dekanatu. W 2011 r. został wyróżniony w konkursie „Zabytek zadbany”.

Jest to trójnawowa bazylika w stylu inspirowanym wczesnochrześcijańskimi kościołami Rzymu i Rawenny. Blok wieżowy nawiązuje do modernistycznego budownictwa sakralnego Górnego Śląska. Ołtarz główny czerpiący z wzorów architektury antycznej, z monumentalnymi płaskorzeźbami. Bogata dekoracja malarska wzorowana na mozaikach wczesnochrześcijańskich oraz drewniany strop kasetonowy w odcieniach czerwieni, złota i brązu.

W ramach projektu wykonano kompleksową konserwację ołtarza głównego.

Zwiedzanie możliwe jest po ustaleniu terminu z proboszczem (tel. 77 421 40 86).

 

 


W ramach zadania pn. " Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu" przewidziano w ramach zakresu rzeczowego m.in.:

Zadanie będzie realizowane przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu.

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez brak barier architektonicznych, ponadto po realizacji projektu zostanie zamieszczona przy nim informacja o zabytku, w formach przyjaznych osobom niepełnosprawnym, w tym niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

Postęp prac:

 1. W dniu 14.09.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu”
 2. W dniu 29.09.2017 r. upłynął dzień składania ofert. Wpłynęła 1 oferta.
 3. W dniu 6.10.2017 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania pn.: „Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu. Wykonawcą będzie firma Konserwacja Dzieł Sztuki dr Beata Wewiórka.
 4. W dniu 30.10.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą - firmą Konserwacja Dzieł Sztuki dr Beata Wewiórka na wykonanie usługi konserwatorskiej. Planowany termin zakończenia zadania to 29 czerwiec 2018 r.

  Brak opisu obrazka
  Brak opisu obrazka
  Brak opisu obrazka

 

 


 

Wersja XML