Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne szkolenie na temat zbiórek publicznych

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu „Zbiórki publiczne”. Celem szkolenia jest ukazanie zbiórek publicznych w kontekście pozostałych możliwych źródeł finansowania i otoczenia prawnego organizacji pozarządowych oraz zdobycie wiedzy nt. obowiązujących aktów prawnych regulujących zasady prowadzenia zbiórek. Szkolenie odbędzie się 16.11.2017 r. w godz. od 16:00 do 18:30 w Centrum Dialogu Obywatelskiego (ul. Koraszewskiego 7-9, Opole).

Termin: 16 listopada 2017 r. (czwartek), godz. 16:00 – 18:30
Miejsce: Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Koraszewskiego 7-9, Opole
Prowadzący: Łukasz Gorczyński, Tomasz Pawłowski – Fundacja trzeci.org
Zapisy:
- e-mail: ngo@um.opole.pl (proszę o podanie: tytułu - Zbiórki publiczne, imienia i nazwiska, nazwy organizacji, nr tel. 77 44 61 571)
Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.


Tematyka szkolenia:
- zbiórka publiczna - podstawowe i dodatkowe akty prawne
a. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych;
b. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych;
c. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
d. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
- zbiórka publiczna jako jedno ze źródeł finansowania działalności organizacji (w tym zapisy statutowe);
- podmioty uprawnione do prowadzenia zbiórek publicznych;
- zgłoszenie zbiórki publicznej - organizacje, komitety;
- prowadzenie zbiórki publicznej;
- koszty zbiórki;
- sprawozdawczość;
- dobre praktyki i najczęściej zadawane pytania;
- obowiązki podatkowe;
- EPUAP.

szkolenie zbiórki publiczne 16.11.2017.pdf.jpeg

Wersja XML