Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuletyn Witryny Wiejskiej

Witryna Wiejska, portal dla społeczności lokalnych na terenach wiejskich poleca w tym miesiącu artykuł i poradnik dotyczący opieki nad seniorami. W opracowaniu zaprezentowane zostały wybrane formy wsparcia dla seniorów i ich opiekunów, które regulowane są zarówno przepisami dotyczącymi pomocy społecznej, jak też opieki zdrowotnej. W ostatniej części poradnika zaprezentowana została innowacja, jaką są testowane obecnie gospodarstwa opiekuńcze.

Zarówno senior, jak i osoby sprawujące opiekę nad osobą starszą mogą liczyć na pomoc od państwa. Można ubiegać się o pomoc finansową oraz niefinansową. Wsparcie finansowe, jak też niefinansowe może być jednak uzależnione od sytuacji materialnej (dochodów) seniora i jego opiekunów. Czasem możliwość ubiegania się o świadczenie i pomoc wynika z przepisów lokalnych. Niestety w wielu przypadkach uzyskanie pomocy wymaga i wiedzy i determinacji rodziny.

Na przykład lekarze nie zawsze wiedzą, że pacjent może skorzystać z rehabilitacji. Nie zawsze też znają zasady udzielania świadczeń rehabilitacyjnych. Stąd konieczne zaangażowanie rodziny i przyjaciół już w trakcie pobytu osoby chorej w szpitalu. Po wypisie ze szpitala może okazać się niemożliwe uzyskanie właściwego skierowania. Tymczasem np. przyjęcie na rehabilitację kardiologiczną czy neurologiczną jest możliwe wyłącznie w określonym czasie od wypisu ze szpitala.

Link do Witryny Wiejskiej: kliknij tutaj.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML